Центар за култура – литература, драмска уметност, филм и издаваштво

Раководител на центарот: Петре Димовски