Современи дијалози бр 5

„Современи дијалози“ бр. 5, 2017 г. ISSN 1857- 940X (преземете PDF…)

Редакција:

Весна Мундишевска-Велјановска, главен и одговорен уредник

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, Петре Димовски, проф. д-р Златко Жоглев