Симеон Силјановски

Симеон Силјановски

Роден 1942 година во с. Смилево. Дипломирал на Академијата за ликовна уметност во Белград во 1968 година, отсек сликарство, во класата на професор Младен Србиновиќ.

Неговиот творечкиот опус го сочинуваат уметнички творби организирани во целини и циклуси со нагласена индивидуалност во ликовниот избор.

Тој учествува на индивидулни и колективни изложби во Македонија, во  градови на поранешната СФРЈ и странство (Брисел, Париз, Стокхолм, Чикаго, Аспен,  Денвер, Магдебург).

Добитник е на повеќе награди за сликарство, цртеж и графика. Професор е на Педагошкиот факултет во Битола од 1986 година, а пред пензионирањето и декан на истиот.

 

tel. 047 224 333

 

Siljanovski Simeon

Born in 1942 in Smilevo. Graduated fromthe Academy of Painting Art in Belgrade (1968), at the department of Painting Art, under the mentorship of Professor Mladen Srbinovic.

The creative opus comprises a lot of artistic works organized in units and cycles withstressed individuality in the painting choice.

He has participated in individual and  joint exhibitions in Macedonia, in cities of Former Yugoslavia and abroad (Brussels, Paris, Stockholm, Chicago, Aspen, Denver, Magdeburg).

Several times, he was awarded for his paintings, drawings and graphic printings.He has been a Professor at the Pedagogical Faculty – Bitola since 1986 and it’s Dean beforehis retirement.