проф. д-р сци. Лили Стојановска

проф. д-р сци. Лили Стојановска

Taa е редовен професор на Универзитетот „Викторија“ во Мелбурн, Австралија. Нејзината истражувачка работа е во областа на здравјето на жената во менопауза. Има објавено публикации во интернационални часописи и презентирано на конгреси, често како поканет гостин. Коавтор е на три книги и добитник на неколку награди : Почесен граѓанин на жените во Викторија во 2004, „Награда Барбара Грос“ од страна на Австралиското друштво за менопауза во 2006, награда од Ректорот на Викторија Универзитетот во 2007. Нејзините успеси се забележани во изданијата „Кој е Кој“ од австралиските жени од 2006 – 2009.

Член на МНД – Битола од 2007.

tel.+ 61 3 98533008

tel. + 64 4 853477        e-mail : Lily.Stojanovska@vu.edu.au

 

Stojanovska Lily, prof. dr. sci.

She is a full – time Professor at „Victoria“ University, Melbourne, Australia. Her research interest is in postmenopausal women’s health. She has published in international magazines and has presented her research findings at conferences, offen as invitated gest. She is coauthor of 3 books and a recipient of the following awards : Victorian Honour Roll of Women in 2004, Barbara Gross Award by the Australian Menopause Society in 2006, Award by Victorian University Dean in 2007. She is listed in the „Who’s Who“ of australian women in 2006 – 2009.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2007.