проф. д-р Линда Стојановска

проф. д-р Линда Стојановска

Родена 1954 год. во Харвеј – Илиноис – САД. Факултет по математика заврши на Државниот универзитет во Аризона (1975) а магистрира на Универзитетот во Скопје. Предавач е по математика на Технички факултет – Битола. Со научна работа се занимава од областа на математиката односно алгебарска топологија. Автор е на повеќе дела.

Член на Македонското научно друшво – Битола од 1980 год.

tel. 047 293 217   e-mail : linda.stojanovska@uklo.edu.mk

 

 

 

Stojanovska Linda, prof. Ph.D.

Born in 1954 in Harvey, Illinois, USA. He graduated from the Faculty of Mathematics on State University of Arizona (1975), and MA and PhD obtained from the University of Skopje. Now is a professor at the Faculty of Technical Sciences – Bitola. She is scientificaly engaged in mathematics, i.e. algebraic topology. Author of numerous works.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1980.