Поддршка од МНД-Битола за научна конференција

Поддршка од МНД-Битола за научна конференција

МНД-Битола ја поддржа меѓународната научна конференција што ја организираше Правен факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола.

Научната конференција се одржа на 11 мај во хотелот „Милениум“ во Битола.