Нови членови во МНД-Битола

Нови членови во МНД-Битола

Управниот одбор на МНД-Битола донесе одлука за редовни членови во МНД-Битола да ги прими проф. д-р Марјан Ангелески (актуелен проректор) и проф. д-р Драгица Оџаклиеска (актуелен декан на Економски факултет-Прилеп).

Според востановената традиција, за новопримените членови беше организирано свечено доделување на дипломи и скромен подарок од МНД-Битола