д-р Мери Џарлиева

д-р Мери Џарлиева

Родена е 1957 година во Битола каде што има завршено основно и средно образование, а студиите по медицина на Медицинскиот факултет во Белград.

Во 2002 г. е публикуван прирачникот „Сè што сакате да знаете за вашето новороденче“.Од март 2005 г. акредитирана е од страна на Лекарската комора за испитувач/ментор на младите лекари, на патот кон нивното стекнување со основна лиценцa. Претседател е на Лекарска комора при Клиничка болница – Битола.

Член е на Македонското научно друштво – Битола од 2002 г.

tel. 047 252 420

mob. 070 570 733          e-mail : dr.meri@gmail.com

 

Meri Dzarlieva, dr.

She was born in 1957 in Bitola, where she has completed her primary and secondary school. She  graduated from the Faculty of Medicine in Belgrade.