проф. д-р Гоце Георгиев

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 1. Георгиев Г., “ЛЕАП на општина Виница”, Генекс, Кочани, 2006 год.
 2. Георгиев Г., (2010), “Девет години од убиството на Капетан Кирчо Димитриов”, Офицер бр. 2.
 3. Георгиев Г., (2011), “Десет години од загинувањето на Капетан Кирчо Димитриов”, Офицер бр. 5.
 4. Георгиев Г., (2011), “Одбележување на 21. Мај ден на ООЕ на ОРОРМ Виница”, Офицер бр. 5.
 5. Георгиев Г., (2011), “Виничка афера”, Офицер бр. 7.
 6. Георгиев Г., (2012), “Виница – домаќин на 5-тата седница на Организацијата на резервни офицери на РМ”, Винеам, Јануари.
 7. Георгиев Г., (2012), “Сеќавање на 2001, 11 години од смртта на Капетан Кирчо”, Винеам, Март.
 8. Георгиев Г., (2012), “Почит кон Капетанот Кирчо; ”, Офицер бр. 8.
 9. Георгиев Г., (2012), “Војните за ресурси причина за нарушување на глобалната безбедност”, Офицер бр. 8.
 10. Георгиев Г., (2012), “Одбележување на патрониот празник”, Офицер бр. 8.
 11. Георгиев Г., (2012), “Достојно одбележување на патрониот празник”, Винеам, Мај – Јуни.
 12. Георгиев Г., (2012), “Војните за ресурси причина за нарушување на глобалната безбедност”, Офицер бр. 9.
 13. Георгиев Г., (2013), “Капетанот Кирчо Димитриов не е заборавен од своите сограѓани”, Офицер бр. 10.
 14. Георгиев Г., (2013), “Војните за ресурси причина за нарушување на глобалната безбедност”, Офицер бр. 10.
 15. Георгиев Г., (2013), “Одбележување на 21 мај”, Офицер бр. 10.
 16. Георгиев Г., (2013), “Војните за ресурси причина за нарушување на глобалната безбедност”, Офицер бр. 10.
 17. Георгиев Г., (2013), “69 години од ослобудувањето на Виница”, Офицер бр.10.
 18. Георгиев Г., (2014), “Спортската сала во Виница го носи името на Капетан Кирчо Димитриов”, Офицер бр.12
 19. Георгиев Г., (2014), “Во спомен на Капетан Кирчо Димитриов”, Офицер бр.12
 20. Георгиев Г., (2014), “Војните за ресурси причина за нарушување на глобалната безбедност”, Офицер бр.12
 21. Георгиев Г., (2014), “Седум децении од формирањето на 4. Македонска бригада”, Офицер бр.13
 22. Георгиев Г., (2014), “Ослободувањето на Виница”, Офицер бр.13
 23. Георгиев Г., (2014), “Одбележување на 11. Октомври во с. Лаки”, Офицер бр.13
 24. Георгиев Г., (2015), “14 години од Загинувањето на Капетан Кирчо Димитриов”, Офицер бр. 14
 25. Георгиев Г., (2015), “Достоинствено одбележан денот на резервните офицери”, Офицер бр. 14
 26. Георгиев Г., (2015), “72 години од предавството и ликвидирањето на Вториот плачковички партизански одред”, Офицер бр.14
 27. Георгиев Г., (2015), “Глобализација”, Офицер бр.15
 28. Георгиев Г., (2016), “Поимно определување на глобализацијата”, Офицер бр.16
 29. Георгиев Г., (2016), “Глобализација – економски аспект на глобализацијата”, Офицер бр.17
 30. Георгиев Г., “Војни за природни стратегиски ресурси”, Генекс, Кочани, 2016 год.
 31. Георгиев Г., (2017), “Политички аспект на глобализација”, Офицер бр.18
 32. Георгиев Г., “Војните за ресурси причина за нарушување на глобалната безбедност”, Генекс, Кочани, 2017 год.
 33. Георгиев Г., (2017), “115 години од смрта на Ангел Винички”, Офицер бр.19
 34. Георгиев Г., (2017), “Политичката глобализација закана или шанса за државата”, Офицер бр.19