Благодарница од МАНУ

По повод 50 годишнината од постоењето на МАНУ на Македонското научно друштво – Битола му е доделена посебна Благодарница.