Одделение за историско-географски науки

Име и Презиме

Д-р Александар Литовски

Викторија Момева Алтипармаковска

Д-р Драган Ангелевски

Аница  Горгиевска

Ристо Дамјановски

Д-р Никола Димитров

Д-р Весна Калпаковска

М-р Јован Д. Кочанковски

Проф. д-р Благоја  Маркоски

Никола Миновски

Проф. д-р Павле Митревски

М-р Викторија Пети

Радмила Момидиќ Петкова

М-р Пеце Ристевски

академик Блаже Ристовски

Проф. д-р Кочо Сидовски

Д-р Петар Солаковски

Д-р Благој Стоичовски

Проф. Максим Стојановски

Д-р Јове Талевски

Проф.д-р Александар Трајановски

Проф. Коста Цингаровски

Проф. Ѓорѓи Димовски – Цолев

Лиљана Христова