Центар за обука и примена во областа на безбедноста и квалитет на храна

Раководител на центарот: проф.д-р сц.Борис Ангелков