Македонско Научно Друштво - Битола

Добредојдовте на веб сајтот на Македонско научно друштво – Битола, која е невладино, непартиско, непрофитно здружение на граѓани. Со решение бр. 04-3214/60 од Секретаријатот за внатрешни работи на Општината Битола, на 25 април 1960 година, во просториите на Државниот архив – Битола, формирана е првата научна асоцијација под името Научно друштво – Битола.

ОДДЕЛЕНИЈА

+
Членови
центри
Одделенија
години
постоење

Станете член на Македонско Научно Друштво – Битола

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО – БИТОЛА