Современи дијалози бр. 10

https://issuu.com/ivanaristovska/docs/sovremeni_dijalozi_10_2022_contemporary_dialogues

„Современи дијалози“ бр 10 за 2022 година кое го издава Македонското научно друштво – Битола со финансиска поддршка на Министерството за култура на Република Северна Македонија. Списанието го уредува редакција во состав: проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска (главен уредник), Весна Мундишевска Велјановска, проф. д-р Силвана Нешковска и Елизабета Јончиќ во соработка со меѓународен уредувачки одбор : проф. д-р Звонко Танески (Словачка), Раед Анис Ал-Јиши (Саудиска Арабија), м-р Жарко Милениќ (Русија и Босна и Херцеговина), проф. д-р Тземин Итион Тсаи (Тајван, Република Кина), проф. д-р Том Филипс (Велика Британија), Искра Пенева (Србија), проф. д-р Су Џен Лин (Тајван, Република Кина) и проф. д-р Михо Нонака (Јапонија-САД). Сликата за корицата е на универзитетскиот професор д-р Бурхан Ахмети, а автор на корицата е Весна Мундишевска-Велјановска.

https://mnd-bitola.mk/wp-content/uploads/SOVREMENI-DIJALOZI-10_2022_Contemporary-dialogues-compressed.pdf