проф. д-р Митре Стојановски

проф. д-р Митре Стојановски

Роден на 15.09.1951 год. во Брод – Битола. Средното земјоделско училиште во Битола го завршува со одличен успех во 1970 година. Дипломира на Земјоделскиот факултет во Скопје. Магистрирал 1978 година на Земјоделскиот факултет во Скопје. Докторирал 1994 година на Земјоделскиот факултет во Скопје. Моментално е професор на Факултетот за биотехнички науки – Битола.

Редовен член во Македонското научно друштво во Битола од 1992 година, каде е член на управниот одбор и секретар на одделението за природни науки од септември 2007 година

mob. 075 408 625

072 230 369

tel. 047 520 810    e-mail : mitre.stojanovski@yahoo.com

 

Stojanovski Mitre, prof. Ph.D.

Born in 1951 in Brod-Bitola. Finished Secondary Agrucultural School(1970) with excellent grades. Gratuated from the Faculty of Agrigulture in Skopje, from where he obtained master (1978) and PhD degree(1994). Now he is working as full-time Proffesor at Faculty of Biotecnhical sciences-Bitola.

Has been regular member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1992, Board of directors member and secretary of the Department of natural sciencessince 2007.