НОВИ ЧЛЕНОВИ ВО МНД-БИТОЛА

Управниот одбор за редовни членови во МНД – Битола ги избра д-р Мирослав Пендароски (Одделение за општествени науки) и д-р Ице Илијевски (Одделение за правни науки)