м-р Вуко Каров

м-р Вуко Каров

Роден во Кавадарци каде што завршува основно и средно образование. Во 2005-та година, дипломира на смерот Маркетинг за Прехранбената Индустрија на Димитрис Перотис Колеџот во Солун како најдобар студент во својата генерација. Во 2007-та година, го комплетира додипломското образование на смерот Агро Бизнис (Маркетинг и Менаџмент Концентрација) на Универзитетот во Аркансас. Во 2009-та година, ги завршува Магистерските студии во Агро Економија на Вирџинија Политехничкиот Институт и Државен Универзитет. По враќањето во Македонија во 2010-та година се вработува како Менаџер на Продажба во фабриката Јадран Готтино Фудс во Неготино. Од 2011-та година, Вуко е вработен како Програмски Соработник и Научно-Истражувачки Асистент на Универзитетот во Аркансас во областите агро економија, економски развој и јавни финансии.

 

 

 

 

Karov Vuko, M.A.

Не was born in Kavadarci where he received his elementary and high-school diplomas. In 2005, Vuko earned his ASc Degree in Marketing for the Food Industry from the Dimitris Perrotis College (Thessaloniki, Greece) and graduated a Valedictorian of his class. Vuko completed his undergraduate education in 2007 at the University of Arkansas (Fayetteville, AR) where he earned a BSc Degree in Agricultural, Food, and Life Sciences with a major in Agricultural Business-Marketing and Management Concentration. In 2009, Vuko earned a MSc Degree in Agricultural and Applied Economics from Virginia Tech (Blacksburg, VA). In 2010, Vuko obtained a position as a Sales Manager with Jadran Gottino Foods (Negotino). Since 2011, Vuko has been employed as a Program Associate at the Department of Agricultural Economics&Agribusiness at the University of Arkansas (Fayetteville, AR) as well as a Research Assistant at the Department of Community&Economic Development at the University of Arkansas Cooperative Extension Service (Little Rock, AR).