М-р Весна Ефтимова Сотироска

М-р Весна Ефтимова Сотироска

Романсиер и раскажувач. Родена на 12.06.1975 год. во Битола. Магистар на филолошки науки.

Вработена во ГТ Шпед Доо-Битола- царински посредник.

Автор на два романи: Средба со непознатиот, Апекс, Битола, 2001

Мирисот на животот, Култура, Скопје, 2003

Во подготовка за печат е збирката раскази Победа.

Учесник на Третата роднокрајна средба со битолските писатели од Македонија. “Уметничката литература-форма на интерпретирање на светот”, објавено во Зборник на излагања, Битола,2008

Расказот “Победа”  објавен  во “Раст” списание за култура, уметност и книжевност, година 4, број1, 2009

Учесник на првиот поетски фестивал Кафе и песна, во организација на Битолскиот книжевен круг. Награди: II место на општински натпревар по македонски јазик.

 


 

Библиографија

 

Дипломски труд: Царинска заштита на брашнарско-кондиторски  производи, Охрид,1999г. Магистарски    труд:   Телото   како   центар   и   де-центрирано    место   во   современата    култура

(интерференции  помеѓу усмената книжевност  и постмодернистичкиот  роман во творештвото  на

Дубравка Угрешиќ), Скопје,2011г.

Романи: Средба со непознатиот, Битола, Апекс,2001

Мирисот на животот, Скопје, Култура, 2003

Расказот Победа објавен во “ Раст“, Година 4, број 1, Битола, 2009

Учество    на   третата    Роднокрајна    средба    со   битолските    писатели    од   Македонија,

„Уметничката   литература   –  форма  на  интерпретирање   на  светот“,   објавено   во  Зборник   на излагања, Битола, 2008