МНД-Битола домаќин на партнерите во проектот „План Дојран“

МНД-Битола успешно организира и го презентира проектниот ангажман во проектот „План Дојран“ кој го реализира во соработка со Општина Дојран и партнерите од Солун и Кукуш, Грција. На средбата во Битола, Костас Михалидис искажа пофални зборови за придонесот на МНД-Битола во проектот „План Дојран“.