Седници на Управен одбор на МНД-Битола

Управниот одбор на МНД- Битола првата седница во новоизбраниот состав ја одржа на 29 август 2016 година.

На состанокот одржан во проширен состав беше избран новиот состав на Уредувачкиот совет на МНД, а беа донесени и неколку одлуки меѓу кои за динамиката на одржување тематски конференции како и посебна одлука за начинот и принципите за реализација на издавачката дејност

Својата втора седница Управниот одбор ја одржа на 22 септември 2016 година.

Според востановената традиција седницата се одржа во проширен состав и со учество на членовите на Уредувачки совет, Надзорен одбор, Етичка комисија и раководителите на Центрите за апликативна дејност. На состанокот се донесоа неколку одлуки меѓу кои и повик за учество на Конкурсот на Министерство за култура за финансирање проекти од национален интерес.

Трета седница на Управен одбор на МНД-Битола беше одржана на 31 октомври 2016 година.

На состанокот беа разгледани повеќе актуелности од надлежност на Управниот одбор, а беше донесена одлука за начинот на обезбедување донации и спонзорства за поддршка на работата на МНД - Битола за што има соодветно законско решение.

МНД-Битола низ проактивен јавен процес ќе ја информира јавноста за начинот на зачленување во МНД за што на располагање е и веб страната на МНД-Битола.

УО на МНД-Битола својата четврта седница ја посвети на подготовките и утврдување Програма за заедничка организација на јавен академски настан со МАНУ, промоција на писателот Владимир Костов во почесен член на МАНУ.

 

УО на МНД-Битола на 26.12.2016 г., одржа 5-та седница на која беа прифатени Нацрт-Предлог Измени и дополнување на Правилникот за издавачка дејност на МНД-Битола, Информација за текот и постапката за објавување на публикацијата „Нов практичен водич за лобирање“ од авторот доц. д-р Марјан Танушевски, издание на МНД-Битола со која беше констатирано дека е испочитуван Правилникот за издавачка дејност во МНД-Битола, а беше донесена и одлука за објавување - Јавен повик за членови на уредувачки одбор и рецензенти за списанието „Прилози“ на англиски јазик. На 5-та седница членовите на УО на МНД-Битола донесоа одлука за прием на нови членови во Друштвото.

УО на МНД-Битола на 09.02.2017 ја одржа 6-та редовна седница на која меѓудругото беа донесени одлуки за прием на Академик Таки Фити, претседател на МАНУ за почесен член на МНД-Битола, одлука за прием на проф. д-р Костадин Пушара, професор емиритус за почесен член во МНД-Битола и проф. д-р Љупчо Тодоровски за прием како дописен член на МНД-Битола. На седницата за редовен член беше примена д-р Луиза Велјановска.

 

УО на МНД-Битола на 07.03.2017 ја одржа 7-та редовна седница на која меѓудругото беше донесена одлука за прием на м-р Николче Трајчески за редовен член на МНД-Битола.

УО на МНД-Битола на својата 8-ма седница ги усвои Извештајот за финансиското работење во МНД-Битола во периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година, Информацијата за финансиската поддршка на проекти на МНД-Битола од Националната програма на Министерство за култура, а со одлука на УО на МНД-Битола усвоен нов Правилник за издавачката дејност на МНД-Битола, кој го изработија членовите на Уредувачкиот Совет на МНД-Битола.

  Best free joomla themes made by Lonex.

Актуелно

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016

--------------------------------------

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“ БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017

----------------------------------------

Меморандум за соработка меѓу Македонскиот центар за лобирање и ААЛЕП од Брисел

---------------------------------------

ОГЛАС за ангажирање на експерти, консултанти

----------------------------------------

Оглас за експерт

----------------------------------------

I Меѓународна Конференција, "Transport for Today's Society", Битола, 19 – 21 Мај 2016